I KULTURBYGD - STRAX INTILL NYKÖPING

Arnö gård

En i sanning representativ bostad, ett stenkast från Nyköping.

HISTORIA
Arnö Gård omnämns i skrift första gången år 1426. År 1453 skänktes godset av fru Ingeborg Blå, änka efter Södermanlands riksråd och lagman Mats Ödgisleson till Nyköpings franciskanerkloster, mot villkoret att evärdeliga mässor skulle läsas i kloster för hennes och hennes anhörigas själar.

År 1624 såldes gården till riksrådet och lagmannen Ture Eriksson Sparre. Herr Ture ägde många gods i Sverige och Finland. Vid Arnö byggde han en avelsgård och knöt även andra hemman till gården.

Han dog barnlös år 1664 och gården lämnade familjen Sparre, men återkom sedan genom baronen och riksrådet Gustaf Larsson Sparre som arv i familjen. Herr Gustaf var gift med friherrinnan Beata Åkesdotter Natt och Dag, och som änka sålde hon godset 1698. Efter att under några år ha passerat ett antal ägare hamnade gården år 1763 hos en myndig dam, fru Ulrika Juliana von Berchner. Hon hade en fast förankring i trakten genom att hon var dotter till brukspatronen Gerhard von Berchner, som ägde bruket vid Svärta gård, Stavsjö bruk samt gårdar som Berga i Tuna och Näs i Bärbo.

Ulrika Juliana gifte sig med den från Ryssland hemkomne kaptenen Carl Siöblad. Han hade varit bland dem som togs till fånga vid den olyckliga kapitulationen vid Perevolotjna, sista fasen av slaget vid Poltava. Han tillbringade 13 år som fånge i Ryssland men kom hem och fick sin förmögna och 23 år yngre brud. Innan han dog år 1751 hade han avancerat till generalmajor.

Anledningen till att fru Ulrika Juliana under sitt änkestånd intresserade sig för Arnö var att granngården Flättna var ett gammalt arvegods i familjen Siöblad sedan 350 år. Carl Siöblad ägde således gården och nu kompletterade änkan godset med Arnö och Gårdsnäs så att den blev en verklig storgård med Arnö som huvudgård.

Paret Siöblad - von Berchner hade som arvinge endast en dotter, Juliana Brita. År 1769 gjorde Ulrika Juliana egendomen till fideikommiss för sin dotter. Juliana Brita gifte sig som endast 14-åring med den 23-årige Fredrik Ulrik Sparre av Rossvik. Adliga ätten Sparre af Rossvik är en gammal frälsesläkt känd sedan 1390 och introducerad 1625. Fredrik Ulrik nådde senare värdighet som riksråd.

Efter att ha innehafts av släkten Sparre af Rossvik i 200 år exproprierades fideikommisset år 1967 av Nyköpings stad och angränsande kommuner. 1976 återköptes emellertid herrgården med sina flyglar och omgivande park.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes år 1863 efter ritningar av länsbyggmästaren i Nyköping Carl Johan Höglund. De bägge flyglarna som omger huvudbyggnaden bör ha byggts under de första årtiondena av 1700-talet. Den ena flygeln försedd med en klockstapel och tidigare använd som kuskbostad är i behov av invändig renovering. Den andra flygeln används för närvarande som verkstad och för förvaring av trädgårdsutrustning mm.

Det omgivande parkområdet är klassat som nyckelbiotop och utgörs av stora gamla lövträd, mestadels bok, ek och lind.

UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR
Fastigheten genomgick en total renovering åren 1977-1978 som bl a omfattade nya tak på huvudbyggnad och tillhörande flyglar. Huvudbyggnadens samtliga utrymmen renoverades inklusive dess 8 kakelugnar och eldstad. Nyinstallation av allt VVS . Vissa förändringar skedde av den befintliga planlösningen. Ett garage för två bilar uppfördes och en trädgårdsanläggning med en damm blev anlagd. En pool anlades år 1987 och renoverades år 2011.

Under åren har löpande renoveringar och investeringar gjorts såsom ommålning av huvudbyggnadens fasad (år 2005), tak (år 2011), rödfärgning av flyglar (år 2009), renovering av reningsverk och efterbehandling av avloppsvatten i form av en markbädd (år 2014), gummiduk till dammen (år 2014), inbrottslarm, köks- och tvättmaskiner et.c.


BESIKTNING
Brandskyddskontroll av kakelugn och braskamin utförd år 2016. Oljetanken är besiktigad och godkänd men används f.n. inte.

DRIFT
Värmepump med 400 meter kollektorslang nedlagd i parken. Pumpen ensam har begränsad kapacitet att fullt ut täcka värmebehovet i hela huset under extremt kalla vinterdagar. Då kommer kakelugnarna till glädje. Det finns även en vedpanna och en oljepanna ansluten till värmesystemet men som f.n. inte används.

Värme- och hushållselförbrukningen är cirka 40 000 kWh/år (medelvärde för de tre senaste åren).

Sophämtning: 2000 kr/år.
Slamtömning: 1000 kr/år.

Fastigheten

Fastighetsbeteckning: Arnö 1:6
Bostadsyta: 550 m2
Biyta: 200 m2
Tomtareal: 28 073 m2
Vatten/avlopp: Enskilt vatten året om från en grävd brunn. Enskild avloppsanläggning med ett Wallax reningsverk dimensionerad för tre hushåll. Slamtömning av avloppsanläggningen sker en gång per år.
Taxeringskod: 220, Avstyckad gård
Taxeringsvärde + taxeringsår: 2 647 000 kr (2014) varav byggnad: 2 147 000 kr
Pantbrev: 1 000 000 kr
Servitut och rättigheter: Servitut på väg till fastigheten samt vatten från gemensam brunn som delas med arrendator.
Förmån, Officialservitut: Vattentäkt, 04-77/78
Förmån, Officialservitut: Väg, 04-77/78
Förmån, Officialservitut: Vattenledning, 04-77/78
Förmån, Officialservitut: Avlopp, 04-77/78
Last, Officialservitut: Vattenledning, 0480-95/85

Huvudbyggnad

Huvudbyggnaden uppfördes år 1863 efter ritningar av länsbyggmästaren i Nyköping Carl Johan Höglund. Totalt ca 550 m² boyta.

NEDRE PLAN
Stor välkomnade entréhall med öppen spis, intill ett kapprum med WC. Fem rum i varierande storlek. Kök med matplats. Flera eldstäder. Mathiss till övre plan.

ÖVRE PLAN
Övre trapphall samt åtta rum/salonger i varierande storlek, goda förvaringsutrymmen, ett badrum samt ett separat WC. Flera eldstäder.

KÄLLAREN
I källaren finns en fräsch bastu med dusch och WC samt ett rymligt pannrum och svale.
Bostadsyta: 550 m2
Biyta: 200 m2
Byggnadsår: 1863
Övrigt: Stor balkong mot uppfart och flyglar.
Pool 4 x 8 m, djup 1,40m. Värme via elpatron.
Visa mer

Allmänt

Strax utanför Nyköping - likt ett sagans slott ligger herrgården inbäddat i vackraste grönskan omgiven av kulturlandskap och ändå med närhet till all tänkbar service i närbelägna centralorten Nyköping med flygplats och tåg för transport till omvärlden.
Tomtareal: 28 073 m2
Upplåtelseform: Friköpt

Övriga byggnader

Två flyglar omger huvudbyggnaden och bör ha byggts under de första årtiondena av 1700-talet. Den ena flygeln är försedd med en klockstapel och användes tidigare som kuskbostad.

Förutom de två flyglarna finns ett modernt garage för två bilar.

Omgivning

Närområdet: Nyköping är residensstad och näst största stad i Södermanland efter Eskilstuna. Staden ligger vid den sörmländska kusten där Nyköpingsån rinner ut i Stadsfjärden och Östersjön. Cykelväg finns hela vägen från Arnö gård till Nyköpings centrum; det tar ca 15 minuter att cykla in till stora torget. Ärila golfbana med 36 hål nås på fem minuter med bil. Ryssbergen har motionsspår och en slalombacke och är belägna på samma korta avstånd. Närmaste havsbad finns vid Jogersö. Båtvarv och båtklubb finns i Stadsfjärden och i det närbelägna Oxelösund. Skavsta flygplats är belägen ca 7 km från Nyköpings centrum. På marken närmast omkring, som ägs av Nyköping kommun, bedrivs ett aktivt jordbruk.

Karta / vägbeskrivning

Karta: Klicka här

Ansvarig mäklare

Bengt Lindström
070-467 30 00

Kontaktperson

Per Iwers
0125-61100

Beställning av prospekt

Dokument

Tipsa en vän

Intresseanmälan

Skriv ut